Downfall (4 of 9).jpg

Downfall

 
Downfall (1 of 9).jpg
Downfall (2 of 9).jpg
 

Op 17 december 1965 presenteerde Joop den Uyl, de toenmalige Minister van Economische Zaken, de Eerste Mijnnota, waarbij plannen voor de afbouw en sloop van de mijnindustrie werden aangekondigd. Nu, in 2019, is de definitieve sluiting van kolencentrales een belangrijk punt op de politieke agenda. Het kabinet is voornemens elektriciteitsopwekking door gebruik van kolen te verbieden met ingang van 2030. Het sluiten van kolencentrales en de afname van Europese interesse in kolenoverslag vanuit de Rotterdamse haven, zal gaan zorgen voor een definitief einde aan de kolenindustrie in ons land. Dit project is een document van een industrie die we liever zo snel mogelijk zien verdwijnen. Een ode aan hetgeen ons land meer dan 130 jaar lang voorzien heeft van elektriciteit.

Downfall (3 of 9).jpg
 
Downfall (4 of 9).jpg
 
Downfall (5 of 9).jpg
Downfall (6 of 9).jpg
Downfall (7 of 9).jpg
 
Downfall (8 of 9).jpg
Downfall (9 of 9).jpg